Vill ni starta grannsamverkan? Här är allt ni behöver veta!

Vill ni starta grannsamverkan? Här är allt ni behöver veta!
Hus och hem
Inbrott och säkerhet

Att starta grannsamverkan är varken svårt, dyrt eller tidskrävande – tvärtom! Läs vidare för att få reda på allt du behöver veta om grannsamverkan, appen och skyltarna.

Vad är grannsamverkan?

Grannsamverkan är kortfattat ett samarbete mellan grannar och lokal polis för att minska brottslighet i ett bostadsområde. Metoden bygger på att grannarna i området har extra uppsikt över varandras hus, bilar som rör sig i området och liknande. Syftet är att avskräcka och upptäcka brottslighet, samt att snabbt kunna förmedla brottslig aktivitet till lokal polis.

Vem ansvarar för grannsamverkan?

Det är organisationen SAMBO (Samverkan mot brott) som hjälper till att organisera grannsamverkan i Sverige. SAMBO består av många olika intressenter exempelvis polisen, olika försäkringsbolag, Brottförebyggande rådet, Sveriges kommuner och landsting, Hyresgästföreningen och SSF Stöldskyddsföreningen. Det är även SSF Stöldskyddsföreningen som är huvudman för verksamheten.

Hur startar man en grannverksamhet?

  • Börja med att prata med dina grannar och andra eventuella intressenter i området, exempelvis fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och verksamheter som affärer och restauranger.
  • Tillsammans utser ni ett kontaktombud för området. Kontaktombudet är den person som främst har kontakt med polisen och kommunen gällande er grannsamverkan (ca 15 minuter i månaden).
  • När ni kommer fram till att grannsamverkan är bra för ert område kontaktar ni polisen på 114 14.
  • Polisen erbjuder sedan ett uppstartsmöte där mer information ges och ni får chansen att ställa frågor.
  • Sedan är er grannsamverkan i gång.

Grannsamverkan app

Ja, det finns en app för att underlätta och effektivisera er grannsamverkan! Appen heter SSF Grannsamverkan och är helt gratis. Appen fungerar för både iOS och Android och du laddar ner den i App Store respektive Google Play.

Appen är oberoende, kostnadsfri och framtagen med stöd av intressenterna i SAMBO.

Vad finns i appen SSF Grannsamverkan?

I appen hittar du mycket information om hur er grannsamverkan kan effektiviseras, tips och råd för att motverka inbrott och stölder, samt tjänster för att underlätta kommunikationen er grannar emellan.

Det finns även hjälpmedel för polisen i appen. Exempelvis att beställa material till grannsamverkansområden, skicka ut information direkt till olika grupper och här finns även filmer och broschyrer till informationsträffar.

Grannsamverkan skylt

När ni startar er grannsamverkan kommer ni att få skyltar och dekaler att sätta upp i området. Syftet är att tydligt visa att här finns en aktiv grannsamverkan som jobbar för att motverka brottslighet i området. Förhoppningsvis fungerar skyltarna avskräckande.

Skyltarna beställs genom polisen och är alltså inte någonting som du som privatperson kan beställa själv. Skyltarna sätts upp i samråd med polisen på lämpliga ställen, exempelvis vid infarter till bostadsområdet.

Snabbt om skyltar för grannsamverkan:

  • 2–4 skyltar tillhandahålls per område
  • 1–3 dekaler tillhandahålls per hushåll
  • Trasiga, blekta eller nedklottrade skyltar byts ut omgående
  • Skyltar får bara sättas upp i områden med en aktiv grannsamverkan
  • Tänk på att kommunen, landstinget, Trafikverket eller fastighetsägare eventuellt behöver godkänna placeringen av skyltarna

När grannsamverkan inte fungerar

Grannsamverkan är en effektiv metod för att minska brottslighet. Men det bygger på att de flesta i området drar sitt strå till stacken – varje dag – vilket troligtvis inte sker. Vissa i området kanske även tycker att det känns olustigt med att grannarna har extra uppsikt över deras hem.

Vi på Larmvalet uppmuntrar självklart alla till att starta grannverksamhet i sina bostadsområden. Med grannsamverkan har ni ett mycket bra skydd mot det som kallas vardagsbrottslighet. Kombinerat med uppkopplade hemlarm har ni även inbrottsskydd, brandskydd och möjligheten till flera andra tjänster för både ett tryggare bostadsområde och tryggare hem.