INTEGRITETSPOLICY

Skydd av personuppgifter är viktigt för Verisure Sverige AB. Vi arbetar ständigt för att skydda din information och för att handla i enlighet med dina rättigheter och gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy innehåller viktig information om hur vi hanterar personuppgifter och förklarar dina rättigheter med avseende på vår personuppgiftsbehandling.

“Du” syftar i den här policyn på antingen dig själv, en person med fullmakt att agera i ditt ställe, betalningsmottagare eller andra individer inom din familj eller din organisation. “Vi” syftar i den här policyn på Verisure Sverige AB.

Hur vi hämtar in och använder din information

Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur du använder våra tjänster. De personuppgifter vi har om dig tillhandahålls antingen av dig direkt, kommer från tredje part, eller hämtas in när du använder vår hemsida och våra tjänster (t.ex. ljud- och filminspelningar).

1. Underlag för kostnadsförslag

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

- namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, aktuell kontraktsinformation om du redan är kund och en generell beskrivning av din egendom, livssituation och vanor.

- Informationen används i följande syften:

- Vi använder din information för att ge kostnadsförslag, vilket sker antingen via telefon, hembesök eller via frågeformuläret online.

Vår användning av din information enligt ovan sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vår behandling av dina personuppgifter inför och i samband med upprättande av en offert till dig baseras på de regler som anger de åtgärder vi får vidta innan avtal ingås med dig.

2. Aktivitet på vår hemsida

Se vår cookie-information för att få veta mer om vilka personuppgifter som vi inhämtar när du besöker vår hemsida.

3. Registrering för våra tjänster

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

- namn, hemadress, kontaktnummer, e-postadress, personnummer och betalningsinformation.

- vi kommer även samla in personuppgifter avseende om de av dig angivna kontaktpersoner att använda vid en larmsituation. Denna information består av namn, mobilnummer och e-postadress. Kontaktpersoner vid larm kan vara din hustru/man eller sambo, familjemedlemmar, grannar, vänner eller anställda.

Informationen använder vi i följande syften:

- Vi använder informationen för att ingå avtal, leverera våra tjänster, installation av larm och det övervakningssystem du väljer, administration (inklusive fakturering, inkasso och betalningsanmärkningar, hårdvaru- och mjukvaruuppdateringar, kreditkontroller och teknisk support).Vi behandlar din information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i detta fall för att fullgöra förpliktelserna vi har enligt avtalet med dig (vår skyldighet att enligt avtalet utföra övervakningstjänster åt dig).

- Vi kommer ta kontakt med dina angivna kontaktpersoner för att ge dem information och grundläggande utbildning. Därefter kontaktas dina angivna kontaktpersoner endast om larm skulle gå hos dig och vi inte kan få tag i dig. I och med att du tillhandahåller personuppgifter för andra personer förutsätter vi att du också informerat dem om att deras personuppgifter kommer användas av oss enligt ovan och att det är i ditt och vårt berättigade intresse att deras personuppgifter behandlas i den utsträckning som tillåts av och som uppfyller kraven för dessa integritetsregler. Vi förser dina angivna kontaktpersoner med denna integritetspolicy efter att deras personuppgifter inhämtats, såvida de inte redan har fått information om hur vi behandlar deras uppgifter.

4. Användning av våra tjänster och administration av kundrelationen (inklusive Mina sidor och mobilapplikationen)

Vid din användning av våra tjänster samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om dig:

- namn, hemadress, kontaktnummer, e-postadress, angivna kontaktpersoner, loggar över telefonsamtal och all korrespondens mellan oss, information från kontakt med kundtjänst och resultatet från kundundersökningar, din användning av larmtjänsten, betalningsinformation, GPS-data och användarloggar för systemet, inkl. larm och åtgärder, bilder, ljud, video (live och inspelat) från larm och identifieringsnummer enligt avtalet.

Informationen använder vi i följande syften:

a) För att kommunicera med dig. Vi tar kontakt med dig via telefon, e-post och/eller post för (normal) service och underhåll, eller i händelse att larmet går. Utgående och ingående telefonsamtal i samband med att larm gått spelas in och sparas på en säker databas hos tredje part. Även andra in- och utgående telefonsamtal som kundtjänstsamtal och försäljningssamtal kan komma att spelas in. Inspelningarna sker för att användas till dokumentation, kvalitetsarbete och/eller utbildning;

b) För att spara och följa upp din larmhistorik. När du eller någon annan användare aktiverar eller deaktiverar larmet, sparar vi information om när det hände, vilken metod som användes och användarnamn. Denna historik kommer du åt som inloggad på mina sidor eller vår mobilapp under rubriken historik. Mina sidor når du via vår hemsida;

c) För att komma i kontakt med dig. Om du aktivt aktiverat din telefons platstjänster så att vi kan få del av dem kan vi komma att spåra din GPS-position för att avgöra om du är hemma eller borta när larmet går;

d) För upptagande av bilder, ljud, video och inspelningar från larm. Beroende på din tjänst behandlar vi liveinspelningar och tar emot bilder eller videoinspelningar av din egendom i enlighet med den typ av utrustning som installerats. Inspelningarna täcker endast en begränsad tidsperiod (antingen förbestämda intervall eller när larmet går). Beroende på vilken tjänst du väljer kan du använda systemet för att se och ta bilder av din egendom när som helst;

e) För att administrera och hantera kundrelationen, ditt användarkonto hos oss t.ex. för att hantera kundtjänstärenden, för vidareutveckling av och/eller uppföljning av våra produkt- och tjänsteerbjudanden (inkl. installation, underhåll och funktionskontroll), för att optimera vårt produktutbud och/eller för framtagande av marknadsföringsaktiviteter för framtida kunder, för riktade förmånserbjudanden, för skräddarsydd information om larmet och trygghetsökande åtgärder i hemmet, för prisöversyn och justering och kundundersökningar kan vi komma att använda annonymiserade och/eller kombinationer av samlade kunduppgifter om dig;

f) För att genom vår webshop tillhandahålla dig ytterligare säkerhetsrelaterade produkter som brandlarm, rökdetektor mm;

g) För att möjliggöra för dig att övervaka ditt hus och din egendom från en dator eller din mobila enhet genom Mina sidor och/eller mobilapplikation, det här inkluderar t. ex. användarloggar, larmstatus, dörrlåsstatus och bilder du själv har tagit om du har aktiverat dessa funktioner.

Vi behandlar din information i enlighet med gällande lagstiftning (med särskild hänsyn till gällande dataskyddslagstiftning) och informationsbehandlingen sker i de flesta fall med avtalet vi har med dig som rättslig grund (vår skyldighet enligt avtalet att utföra övervakningstjänster åt dig). I något fall e) sker behandlingen av personuppgifter mot bakgrund av vårt berättigade intresse av att genomföra behandlingen som beskrivs under punkt fyra ovan. Ingen av ovan nämnda processer resulterar i att betydande eller rättsliga beslut fattas om dig enbart på automatiserad väg.

5. Rekommendationer

Såsom kund hos oss har du möjlighet att rekommendera andra att bli kund till exempel via vår hemsida, via säljare eller installatör alternativt genom att använda funktionen "rekommendera oss" i vår mobilapplikation. För att kunna göra detta så förser du oss med information till de som vi ska ta kontakt med. Det vi då samlar in från dig och behandlar är:

- Namn på de av dig angivna personer och/eller deras hemadress, kontaktnummer och/eller e-postadress.

Ovan information används i följande syfte:

- Upprätta kontakt med av dig angivna personer för att erbjuda våra produkter och tjänster. I och med att du tillhandahåller personuppgifter till oss om personer du rekommenderar oss att kontakta, så förlitar vi oss på att du informerat dem om vår integritetspolicy och vår hantering av deras personuppgifter.

Vår användning av information enligt ovan sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vår behandling av personuppgifter enligt ovan sker med enligt de regler som berättigar oss att vidta åtgärder inför ingående av avtal.

6. Marknadsföring

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

- Personlig information, till exempel namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, land;

- Vi kan även komma att registrera dina intressen, aktiviteter och användning av våra tjänster samt information om dina tidigare köp inom ramarna för vår dataanalys. Detta görs för att kunna bedriva verksamheten bättre och därmed erbjuda bättre tjänster;

Informationen använder vi i följande syften:

- Utskick av direktmarknadsföring om våra säkerhetsprodukter och tjänster. Detta kan genomföras via e-post, post, SMS, telefon eller anpassade onlineannonser.

- Om vi hanterar dina personuppgifter som ett resultat av att du är kund hos oss kommer vi att kontakta dig med information om liknande kompletterande produkter och tjänster (inkl. specialerbjudanden, rabatter och tävlingar) så länge du inte bett oss att sluta skicka marknadsföring eller du själv valt att ej ta del av vår elektroniska marknadsföring. Varje elektroniskt meddelande från oss innehåller möjlighet till avregistrering från vidare deltagande. Du kan när som helst skicka e-post till oss på [email protected] för att avregistrera dina uppgifter från ytterligare meddelanden.

- Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka ut undersökningar till dig. Detta görs för att förbättra våra tjänster och/eller för att undersöka marknaden. Det är alltid frivilligt att delta i våra marknadsundersökningar.

Ovanstående användning av personuppgifter är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften sker huvudsakligen med stöd av vårt berättigade intresse av sådan behandling, men kan i vissa fall (till exempel där det föreskrivs av lagen) kräva ditt medgivande.

Information inhämtad från tredje parter

Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från tredjepartsföretag som vi samarbetar med, till exempel försäkringsbolag, hustillverkare, annonsnätverk, branschförbund, leverantörer av kundlistor m.m. som befinner sig inom EU.

Vi använder de/dina personuppgifter som vi får enligt ovan för att marknadsföra våra tjänster till dig, om du inte uttryckligen valt bort dessa eller tidigare angivit att du inte vill kontaktas i marknadsföringssyften. Det är lätt att välja bort marknadsföring när som helst om du skulle ändra dig.

Spridning av information

Vi säljer aldrig din information till tredje parter. Vi kan dock komma att dela informationen med andra företag i Verisure-koncernen eller samarbetsföretag i samband med leverans av produkter och tjänster. Då vår verksamhet kräver kunskaper och resurser från andra företag för att kunna utföra vissa åtgärder behöver vi också dela din information med utvalda mottagare vilka förtecknas nedan. Dessa företag har motsvarande rättslig eller kontraktuell skyldighet att säkra din information. I annat fall kommer vi ha fortsatt ansvar för hur de hanterar din information. De mottagare vi delar din information med faller under följande kategorier:

- Myndigheter såsom t.ex. polis och räddningstjänst om det är tydligt att ett brott håller på att begås eller annan nödsituation inträffat eller håller på att inträffa. Kronofogden vid hjälp med obetalda skulder, handräckning och återtagning.

- Säkerhetsföretag (t.ex. Securitas AB) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att skicka väktare till din egendom om larmet skulle gå.

- Leverantörer av betaltjänster (t.ex. DIBS) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att bearbeta dina betalningar för installation och tjänster.

- Våra franchisetagare och samarbetspartners (t.ex. Affinion International AB) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper dig med service, installationer, produkter, underhåll, kundservice och som vi samarbetar med vid försäljningsaktiviteter och för att finna potentiella nya kunder och nya marknadsföringskanaler.

- Leverantörer av kundsupport (t.ex. Opus Capita), vilka sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss att tillhandahålla formulär och fakturor åt dig och att ta kontakt med dig.

- Leverantörer av finanstjänster (t.ex. inkassoföretag och finansiella rådgivare) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi kan komma att anvisa fordringar härrörande från kontraktet med dig, t.ex. i händelse av utebliven betalning för produkter och tjänster.

- Leverantörer av molnlagring (t.ex. Microsoft 365 och Amazon Webbservice) vilka sparar dina personuppgifter i land inom EES för att spara larminspelningar, bilder, ljud, video och de personuppgifter du tillhandahåller samt för återställning vid olycksfall, liksom för att verkställa samtliga kontrakt som ingås av oss med dig.

- Leverantörer av system för kundkommunikation och telefonsystem (t.ex. Apsis och Cisco) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att ge dig information och erbjudanden genom mejl och /eller post och/eller komma i kontakt med dig via telefon. Leverantörer av IT-tjänster (t.ex. Cisco) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att spara hanteringsinformation om kundrelationen.

- Leverantörer av analysverktyg och sökmotorer (t.ex. Adobe och Google Analytics) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss med att förbättra och optimera hemsidan och/eller vår mobilapp.

- Leverantörer av analysverktyg och sökmotorer (t.ex. Adobe och Google Analytics) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss med att förbättra och optimera hemsidan och/eller vår mobilapp.

- Samarbetspartners (t.ex. försäkringsbolag, leasingbolag) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka sparar data om dig om du medger dem rätt till din personuppgiftsinformation.

- Marknads- och marknadsundersökningsleverantörer (t.ex. Market Direction, OMD, Facebook och Google) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för marknadsföring, marknadsundersökningar och kundundersökningar.

Observera att denna lista inte är uttömmande och att den kan variera över tid.

Om vi, någon verksamhet eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part och din information förs över till den nya ägaren så kommer den nya ägaren lyda under samma lagar som vi med avseende på dina personuppgifter.

Överföring av din information till annat land

Vi sparar din information i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder med tillräcklig nivå av datasäkerhet. Dessa länder har en lagstiftning motsvarande den svenska med avseende på din information.

Där informationen delas med företag baserade utanför (i) EES eller (ii) länder med en tillräcklig nivå av datasäkerhet kräver vi enligt kontrakt att dessa företag hanterar information på ett liknande sätt som vi gör. Vi garanterar i sådana fall att den överförda informationen skyddas. Detaljerad information om samtliga överföringar, inklusive kopior av de avtal om uppgiftsöverföring som vi tillämpar, kan fås på begäran.

Tredje parter

I den utsträckning som installation och leverans av produkter och tjänster till dig som kund inom din egendom involverar behandling av personuppgifter om tredje parter (till exempel besökare eller familjemedlemmar), kan du vara skyldig att meddela dem om att vi behandlar deras personuppgifter.

Lagring av dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument. Under vissa omständigheter, när du väljer att avstå från att ta del av marknadsföring, kan vi säkerställa att din information inte används för framtida kontakt avseende marknadsföring med dig.

När vi inte längre behöver dina personuppgifter ser vi till att radera dem säkert i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter.

Kontakt och klagomål

Vårt dataskyddsombud fungerar som huvudsaklig kontaktperson för samtliga frågor som rör detta dokument inklusive om du vill utöva dina rättigheter i egenskap av personuppgiftsregistrerad.

Dataskyddsombudet eller den lokala kontaktpersonen kan kontaktas via brev till Verisure Sverige AB, att. Dataskyddsombud, Box 2511, 580 02 Linköping eller via epost på [email protected].

Om du har klagomål eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter kontakta oss så försöker vi hitta en lösning så fort det går.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter.

Du har rätt att komma åt dina personuppgifter, att rätta personuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Du har också rätt att ta tillbaka ditt medgivande, undantas från att emotta framtida marknadsföring från oss och under vissa omständigheter har du rätt att få din information överförd till dig eller någon tredje part, samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

Vid klagomål kan du anmäla vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/länk.

Om detta dokument:

Denna integritetspolicy uppdaterades maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen från tid till annan.

WEBBPLATSPOLICY

Verisure Sverige AB, org.nr. 556153-2176 (benämns nedan "Verisure") önskar dig välkommen till denna webbplats och vi uppskattar ditt intresse för innehållet. Vänligen läs denna Webbplatspolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Webbplatspolicyn förklarar bland annat hur informationen på denna webbplats får användas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen.

Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Verisure arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Verisure inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Verisure eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Verisure (gemensamt benämnda nedan som ”Verisure-gruppen”), licenshållare eller samarbetspartner, om inte annat anges, och omfattas av svensk och/eller internationell lagstiftning. Verisure-gruppen innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende webbplatsen och dess innehåll i enlighet med svensk och/eller internationell lagstiftning. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Verisure-gruppen, licenshållare eller samarbetspartner. Alla rättigheter förbehålles.

Verisure-gruppens immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom denna Webbplatspolicy eller efter skriftligt tillstånd från relevant bolag inom Verisure-gruppen. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Verisure-gruppen. Pressmeddelanden, material från eventuella bildarkiv och andra dokument som har klassificerats som offentliga får dock användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål utan vidare godkännande men under förutsättning att källan för informationen anges.

Länkar

Alla länkar till webbplatsen skall vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Verisure. När länkning sker skall allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och skall inte presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Personuppgifter och användarvillkor

För information om hur dina perosnuppgifter behandlas se vår Integritetspolicy (länk till policyn).

Information om cookies

Läs vår information om cookies här.

Övrigt

Verisure förbehåller sig rätten att när som helst revidera denna Webbplatspolicy eller innehållet på webbplatsen.

Om du har några frågor beträffande innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss:

Verisure Sverige AB Postadress: Box 2511, 580 02 Linköping, Besöksadress: Gumpekullavägen 8, 582 78 Linköping

[email protected]