Skydda dig mot brand i hemmet

Skydda dig mot brand i hemmet
Brandlarm
Brandskydd

Vet du var de absolut flesta bränder uppstår i svenska hem? Många blir förvånade av svaret.

Varje år brinner det runt 20 000–25 000 gånger i svenska hem. Omfattningen på dessa bränder varierar såklart och av alla bränder så görs det räddningsinsatser på drygt 6000 av dessa. Men olyckligtvis så omkommer ändå omkring 100 personer till följd av en brand varje år.*

Bränder, även kallade eldsvådor, är eldar som växer okontrollerat och som utgör ett hot mot liv och egendom. Bränder kan uppstå nästan överallt i vårt samhälle och gör även så av naturen, exempelvis vid blixtnedslag i torra skogar. På den här sidan kommer vi dock fokusera på bränder i hemmet. 

Var är det vanligast att det börjar brinna i hemmet?

Den absolut vanligaste platsen för bränder i svenska hem är köket. Ungefär en tredjedel av alla bostadsbränder uppstår i här. Den vanligaste orsaken till att en brand uppstår i köket är att man av någon anledning glömmer bort att se till spisen under matlagningen.

Exempel på spisbränder

Varför spisen är en så pass vanlig orsak till bränder är just på grund av spisen syfte – att avge hög värme. Exempelvis är det vanligt att matlagningen glöms bort och att maten börjar ”torrkoka” i en kastrull och till slut fattar eld. Ett annat exempel är att köksfläkten inte är tillräckligt rengjord och att fettrester i fläkten fattar eld på grund av värmen från spisen.

Andra vanliga orsaker till bränder

Brandskyddsföreningen har gjort en kategorisering på fem huvudsakliga brandorsaker i svenska hem. Förutom att man glömmer bort matlagningen på spisen så är de vanligaste brandorsakerna:

  • Att man eldar i en eldstad och/eller soteld uppstår
  • Att man röker inomhus, framförallt i sängen
  • Att levande ljus glöms bort eller välts
  • Tekniska fel med elektriska apparater

Hur skyddar man sig mot bränder?

Om vi utgår från Brandskyddsföreningens kategorier ovan kan vi tydligt se att i de allra flesta fall så beror en brand i hemmet på den mänskliga faktorn. Man kommer alltså långt med att utbilda sig om riskfaktorer, ha en större eftertänksamhet kring matlagning, rökning och levande ljus, samt ha ett välstädat och välskött hem.

Brandvarningssystem

Tyvärr så kan olyckan alltid vara framme, hur försiktig man än är. Det absolut första du ska göra för att skydda dig mot bränder är att skaffa ett brandvarningssystem. Ett brandvarningssystem är till för att varna personer på plats om att en brand har uppstått, vilket i svenska hem allt för ofta bara består av en traditionell brandvarnare.

Uppkopplat brandvarningssystem

Att ha ett brandvarningssystem uppkopplat till larmcentral är vårt starkaste tips på hur man enkelt och effektivt kan skydda sig mot bränder hemma. Med ett uppkopplat brandvarningssystem kan nämligen larmcentralen assistera dig vid en brand, även om du är hemma eller inte.

Du kan läsa mer om uppkopplade brandvarningssystem för hemmet hos exempelvis Verisure och Alert Alarm.

Fler sätt att skydda sig mot bränder

Förutom att skaffa ett uppkopplat brandvarningssystem så finns det många saker du kan göra själv för att skydda dig mot bränder. För att återgå till att spisen är den vanligaste orsaken till bränder i hemmet så kan man installera en spisvakt. 

Spisvakt

En spisvakt är en mindre teknisk anordning som installeras i anslutning till spisen. Spisvaktens funktioner varierar, men generellt så varnar den eller bryter strömmen till spisen innan en brand bryter ut. Spisvakter kan detektera på rök, värme, rörelse, eller en kombination av dessa beroende på vilken typ av spisvakt du väljer.

Andra förebyggande åtgärder mot bränder hemma

  • Städa och rengör spis och köksfläkt regelbundet
  • Vidta försiktighetsåtgärder om ni eldar i en eldstad eller liknande och sota skorstenen regelbundet
  • Rök inte inomhus (eller inte alls då rökning skadar din och människor i din närhets hälsa)
  • Lämna aldrig levande ljus obevakade ens för en kort stund
  • Täck aldrig över elektriska apparater med exempelvis dukar, damma av apparaterna regelbundet och använd aldrig skadade sladdar/kablar. Du kan även installera fjärrströmbrytare så att du alltid har koll på att elektriska apparater inte står i standby-läge när de inte används.

Vad gör man om det börjar brinna?

Om olyckan är framme trots att du har gjort alla förebyggande åtgärder som vi nämnt ovan så finns det en rekommenderad ordning att följa vid en brand:

Rädda – Varna – Larma – Släck

Ordningen är en rekommendation och det är situationen som avgör vad som är rätt. Men det är en mycket bra utgångspunkt för att potentiellt kunna rädda liv och stoppa en brand från att sprida sig. Du kan läsa hela Brandskyddsföreningens guide Om det börjar brinna här.

Utrustning för att motverka en brand hemma

Det finns även viss utrustning som man bör ha hemma. Förutom tidigare nämnda spisvakt och brandvarningssystem så är även brandsläckare och brandfilt något som borde finnas i alla svenska hem. Helst en per våningsplan! 

Och kom ihåg att ha både brandsläckare och brandfilt framme och lättåtkomligt ifall det värsta skulle hända. Vid en brand är varje sekund dyrbar och att börja leta efter en brandsläckare som står längst in i en garderob kan innebära stora skador – både för liv och hem.

*statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)