Brandrisk & brandskyddskontroll – 5 steg mot en ökad brandsäkerhet hemma

Brandrisk & brandskyddskontroll – 5 steg mot en ökad brandsäkerhet hemma
Brandlarm
Brandskydd
Hemlarm

Vart kan det börja brinna hemma hos dig? Några av brandriskerna kan vara svåra att identifiera. Vi vill med den här guiden öka din brandsäkerhet.

Tyvärr så är det fortfarande så att det brinner i svenska hem mellan 20 000–25 000 gånger per år. Omkring 100 av dessa bränder har en dödlig utgång.* Men lyckligtvis finns det mycket du kan göra själv för att minska brandrisken hemma hos dig.

Steg 1. Identifiera brandrisker

Börja med att identifiera vad som är en brandrisk i just din bostad. Många delar är logiska och enkla att förstå. Exempelvis kommer levande ljus och eldstäder inomhus alltid med en viss brandrisk. Men visste du att städa köksfläkten kan vara lika viktigt som att blåsa ut ett ljus?
Här kommer en lista på var du kan börja din efterforskning av brandrisker hemma:

  • Är köksfläkten städad?
  • Röker någon i bostaden?
  • Är Tv:n och andra elektriska apparater (exempelvis mobilladdare och tvättmaskin) dammfria, hela och enligt modern standard?
  • Är elen i bostaden relativt ny och finns det jordfelsbrytare installerad?
  • Är bostaden byggd med lättantändliga material?

Tillkalla alltid en fackman om du känner dig det minsta osäker på något. Särskilt gällande bostadens el!
Den absolut vanligaste platsen för bränder i svenska hem är köket. Så börja med spisen och köksfläkten! Vill du läsa mer om de vanligaste orsakerna till bränder kan du göra det i vår artikel Skydda dig mot brand i hemmet.

Steg 2. Beställ en brandskyddskontroll

Om du har, eller ska köpa, en bostad med någon form av anläggning som är till för att elda i kan du behöva beställa en brandskyddskontroll. En brandskyddskontroll är helt enkelt en kontroll av anläggningen så att den är säker att använda. Exempel på en sådan anläggning är:

  • Eldstad
  • Öppen spis
  • Braskamin
  • Köksspis som eldas i
  • Värmepanna som eldas i (ved, flis, olja, gas)

En brandskyddskontroll ska utföras var tredje eller var sjätte år beroende på vilken typ av anläggning som det eldas med i bostaden. Du kan kontakta din kommun för att få reda på när den senaste brandskyddskontrollen utfördes. Och kom ihåg att aldrig elda i anläggningen innan du vet att den är kontrollerad och säker!

Sotning

Det är även kommunen du kontaktar för underhåll av anläggningen, det vill säga sotning. Intervallet för hur ofta du behöver sota beror på hur mycket du eldar. Ta det säkra före det osäkra och kontakta din kommun angående brandskyddskontroll och sotning av din anläggning FÖRE du eldar.

Steg 3. Gå en brandutbildning för privatpersoner

Information och utbildning är A och O när det kommer till att identifiera brandrisker. Att du läser den här guiden är en mycket bra start. Bra jobbat!

Du som privatperson kan även gå en brandutbildning. Brandskyddsföreningen erbjuder webbutbildningen Brandsäkerhet i hemmet och vi rekommenderar att du går den. Utbildningen är digital och tar ca 30 minuter. Du hittar Brandskyddsföreningens webbaserade brandutbildning för privatpersoner här.

Brandskyddsföreningen erbjuder även lokala brandutbildningar beroende på var du bor i landet. Du hittar alla utbildningar här.

Steg 4. Inventera, kontrollera och placera brandskyddsutrustning

Det finns viss brandskyddsutrustning som alla borde ha i sina hem. Dessa är brandvarnare, pulversläckare och brandfilt. Se till att du har dessa hemma och kontrollera utrustningens funktion regelbundet enligt tillverkarens anvisningar. 

Placering av brandvarnare

Placera minst en brandvarna per våningsplan. En så nära sovrummen som möjligt för att väcka er när ni sover och en centralt i bostaden nära köket där flest bränder uppstår. Önskvärt är att en brandvarnare placeras i varje rum, men se åtminstone till att ni har tillräckligt med brandvarnare för att täcka långa avstånd i bostaden. Brandvarnarna bör vara sammankopplade så att alla aktiveras samtidigt vid en rökutveckling.

Placering av pulversläckare

Placera minst en pulversläckare per våningsplan. De ska stå synligt och öppet så att de är enkla att komma åt när de behövs. Placera en nära bostadens huvudingång och en nära trappen om bostaden har flera våningar. Pulversläckaren bör vara minst 6kg.

Placering av brandfilt

Placera minst en brandfilt per våningsplan. En nära köket då flest bränder uppstår här. Brandfiltens storlek bör vara 120x180cm för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.

Steg 5. Skaffa ett uppkopplat brandlarm

Hur mycket du än förebygger en brand i din bostad kan olyckor tyvärr fortfarande ske. Vad gör du då? Vad gör du om det börjar brinna i ditt hem och du inte är hemma för att höra brandvarnaren pipa? Hoppas på att grannen hör och ringer brandkåren? Nej. Vi föreslår att du skaffar ett uppkopplat brandlarm med sammankopplade brandvarnare.

Om det börjar brinna när du inte är hemma

Med ett uppkopplat brandlarm kan larmcentralen tillkalla brandkåren när en brand upptäcks i din bostad och du inte är hemma. Det här kan vara skillnaden mellan en mindre brandskada och att hela bostaden brinner ner. Gör vårt test nedan för att se vilket larm som passar dig.

*statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)