Installera larm – den kompletta guiden

Installera larm – den kompletta guiden
Företagslarm
Hemlarm
Hus
Lägenhet

Ska du installera ett larm? Då har vi den kompletta guiden för dig.

Vill du veta hur du kan installera larm själv, hur det går till att installera hemlarm eller vad som är bra att tänka på när du ska installera larm på företaget? Läs vidare så guidar vi dig rätt.

Installera larm själv

Låt oss gissa – du är ganska händig och känner att du hellre installerar ett larm själv än att ta ut en professionell installatör? Du kan spara mycket pengar genom att installera det själv – OM du har kunskaperna! Men lugn, vi hjälper dig genom några få steg.

Beställ larmpaket redo att installeras

Det snabbaste och enklaste sättet att installera larm själv på är att beställa ett larmpaket som är redo att installeras. En sådan aktör är exempelvis Alert Alarm. Larmet skickas hem till dig och komponenterna är sorterade och uppmärkta för att du enkelt ska kunna följa de medföljande instruktionerna steg för steg:

 • Du beställer larmet
 • Får det hemlevererat
 • Monterar komponenterna
 • Sätter systemet i drift
 • Och dubbelkollar systemets funktioner

Stöter du på några problem under installationen kontaktar du bara supporten så hjälper de dig.

En till fördel med larmpaket från larmbolag som erbjuder självinstallation är att priserna ofta är ganska pressade. Du kan räkna ut pris på ett larm från Alert Alarm här.

Tänk på komponenter och garantier

Om du ska installera larm hemma utan hjälp av någon sakkunnig, med produkter du själv plockat ihop, finns det några saker som du bör tänka på. Det första är att själva systemet antagligen kommer att sakna drift- och funktionsgarantier.

Exempel:

Du installerar ett larmsystem med magnetdetektorer som ska aktivera bevakningskameror och larma dig i din mobil om kontakten i detektorerna bryts, exempelvis om en inbrottstjuv bryter upp ett fönster. Det kan vara mycket svårt att hitta komponenter som erbjuder någon form av garanti för att kopplingen mellan magnetdetektorerna, bevakningskamerorna och din mobil faktiskt fungerar. Antagligen på grund av att komponenterna med största sannolikhet kommer vara från olika tillverkare.

OM du faktiskt hittar komponenter med sådana garantier – kör i vind! Det är bättre med ett eget installerat larm hemma än inget alls.
Det andra är att du inte kommer kunna få ditt larmsystem uppkopplat till en larmcentral. Larmcentraler är vanligtvis knutna till de larmsystem som företaget också säljer. Att installera ett larm hemma som inte är uppkopplat till en larmcentral gör systemet relativt verkanslöst vid en skarp larmhändelse.

Tips för att installera ett eget larm hemma:

 • Köp komponenter av hög kvalitet (ex. Arlo och Yale Doorman)
 • Fråga en sakkunnig om lämplig montering
 • Läs på om lagar och regler (särskilt viktigt vid kamerabevakning utomhus)
 • Glöm inte bort brandskyddet
 • Testa, testa, testa ditt system!
 • Använd krypterade tjänster om systemet ska kopplas till din mobil

Installera hemlarm

I det här avsnittet utgår vi från att du vill installera ett hemlarm på ett mer konventionellt sätt där ett säkerhetsföretag står för installationen. 
Att installera hemlarm tar inte längre än ett par timmar och har en minimal påverkan på ditt hem då moderna hemlarm är näst intill helt trådlösa. Hemlarmets komponenter installeras av larminstallatören i samråd med dig och sedan går ni igenom hur systemet fungerar. Klart!

Så beställer du ett hemlarm

Men först ska vi hoppa bakåt i tiden. Du behöver nämligen ta ett par enkla steg innan du är framme vid installationen av hemlarmet. Nedan visar vi processen för att beställa hemlarm från Sveriges största leverantör Verisure.

 • Först görs en behovsanalys. Det är ett digitalt test som du fyller i för att se vilka produkter och tjänster som passar dig. Du kan även få en kostnadsfri säkerhetsrådgivning över telefon eller på plats i ditt hem.
 • Sedan får du en rekommenderad lösning. Det är alltså en sammansättning av produkter och tjänster som passar för ditt hem och dina behov.
 • I samband med detta får du även ett erbjudande som du får ta ställning till. En offert om du så vill.
 • När du tackat ja till erbjudandet bokar ni en tid för larminstallatören att komma ut till dig och vi är framme vid installationen av hemlarmet.

Fördelar med att installera ett uppkopplat hemlarm

Att installera hemlarm är nästa lika självklart som att installera mekanisk ventilation i dagens hem och det finns flera aktörer på marknaden. Viktigt att tänka på är att hemlarmet ska vara uppkopplat till en certifierad larmcentral. Då får ditt hem ett mycket bra skydd även när du inte är hemma.
Installerar du ett uppkopplat hemlarm får du även rabatt på hemförsäkring från de flesta försäkringsbolagen. Bra att veta!

Installera larm på företag

Om du går i tankarna att installera ett larm på ditt företag så är du inte ensam. De allra flesta svenska företag har idag någon form av larmsystem. Ofta är det ett krav från företagets försäkringsbolag.

Nedan går vi igenom vad som är bra att tänka på när du ska installera larm på företaget.

Installera rätt larmklass

Ett larmsystem har en viss larmklass. De här klasserna är till för att sätta en allmän branschstandard för larmanläggningar (som det så fint heter på fackspråk). Larmklasser spelar inte någon större roll för hemlarm, men när du ska installera företagslarm kan ditt försäkringsbolag kräva att en viss larmklass uppnås för att din försäkring ska gälla.

Det finns fyra larmklasser i Sverige. I väldigt korta drag så skiljer de sig åt enligt följande:

 • Larmklass 1 Hemlarm och företagslarm med lågt skyddsvärde.
 • Larmklass 2 Vanligaste larmklassen för företag, men även för vissa bostäder med högt skyddsvärde.
 • Larmklass 3 Företagslarm för företag med stort skyddsvärde.
 • Larmklass 4 Företagslarm med mycket stort skyddsvärde, exempelvis vapenkassuner och datahallar.

Den vanligaste larmklassen för svenska företag är alltså Larmklass 2, men vissa aktörer erbjuder larmsystem med högre standard än så i sitt grunderbjudande. Ett exempel på en sådan aktör är Securitas Direct. Kontakta ett larmbolag eller ditt försäkringsbolag för att få reda på vilken larmklass just ditt företag behöver.

Liknande process för företag som för hemlarm

Att installera ett företagslarm följer vanligtvis samma procedur som för att installera hemlarm. Kontakta ett larmbolag, be om en kostnadsfri säkerhetsrådgivning, få offert och ta ställning till offerten. Skillnader kan dock komma gällande både tid och kostnad i och med tidigare nämnda larmklasser.

Företagslarm innehåller ofta fler trådade och mer komplexa komponenter beroende på vilken typ av larmsystem just ditt företag behöver. Företagslokaler kan även vara mer komplexa i sig, vilket kan göra installationen svårare än i exempelvis ett vanligt radhus.

All information om installationens tid och kostnad bör dock lyckligtvis finnas med på offerten. Du kan beställa offert till ditt företag från Securitas Direct som vi nämnde ovan här.

Kan byta till annan aktör

Om det redan finns ett larm installerat i ditt företags nya lokaler kan man i många fall behålla dessa komponenter. Exempelvis brukar olika former av detektorer kunna kopplas på det nya systemet istället för att installera nya. Den enda skillnaden blir då att du får det nya larmbolagets helhetsåtagande med uppkoppling till larmcentral och kundservice etc. 

Det går till som så att det nya larmbolaget installerar en ny centralenhet för att kunna ansluta både befintliga och nya komponenterna till deras larmcentral. Utvärderingen av de befintliga komponenterna görs i samband med säkerhetsrådgivningen innan offerten ges. I korta drag – det kan alltså löna sig att ha ett befintligt larm installerat i de nya lokalerna!

Installera larm i lägenhet

Frågan du ställer dig om du läser den här rubriken är antagligen ’kan jag installera larm i en lägenhet’? Och svaret är JA. Du kan absolut installera ett larm i din lägenhet. Det är en vanlig föreställning om att larm bara är till för hus, men ett larm är till för att skydda dig och ditt hem oavsett hur du bor.

För att installera ett larm i en lägenhet gäller samma punkter som vi tidigare gått igenom i den här guiden. Tänk på komponenters kvalitet och garantier om du ska installera ett larm själv och be om en kostnadsfri säkerhetsrådgivning om du ska installera ett uppkopplat hemlarm.

Värt att nämna är också att de flesta larmbolagen erbjuder någon form av anpassad larmlösning för just lägenheter, så kallade lägenhetslarm

Installera larm i hyresrätt

När vi nu har klargjort att du kan installera larm i din lägenhet kanske din nästa fråga blir ’men jag bor i en hyresrätt, kan jag installera larm i hyresrätt’? Även den här gången är svaret JA. 

2017 gjorde Hem & Hyra en undersökning där de frågade de 17 största bostadsbolagen i Stockholms län ifall man får installera larm i deras hyresrätter. Svaret blev självklart ja, det är okej för hyresgäster att installera larm på eget initiativ i sina hyresrätter. Ett betryggande svar tycker vi på Larmvalet, men kolla alltid med din hyresvärd först.

Vad kostar det att installera larm?

Kostnaden för att installera ett larm beror till stor del på vilka komponenter och tjänster du behöver. Sedan tillkommer månadsavgiften för att ha larmet uppkopplat till larmcentral.

Prisexempel för installation av larm:

 • Installera larm själv: 1000-2000kr+
 • Installera hemlarm: 6000-12000kr+
 • Installera företagslarm: 6000-20000kr+