Så går det till

  1. Fyll i dina kriterier och önskemål
  2. Vi förmedlar din förfrågan till det företag som uppfyller kriterierna
  3. Företaget kontaktar dig för att ta fram offert

 

Bränder är bland det absolut värsta som kan drabba ett hem. Att skaffa brandvarnare är både ett enkelt och effektivt sätt att upptäcka bränder i tid – och rädda liv!

Men en enskild brandvarnare är inte alltid tillräckligt för att skydda en hel bostad. Därför är det viktigt att läsa på om seriekopplade brandvarnare, vad skillnaderna är från vanliga brandvarnare och hur de fungerar. 

Hur fungerar seriekopplade brandvarnare?

Seriekopplade brandvarnare är en typ av smarta brandvarnare som kan kommunicera med varandra via ett nätverk – oftast hemmets Wi-Fi. När en brandvarnare upptäcker rök skickar den en signal till alla andra brandvarnare i nätverket så att alla larmar samtidigt. På så sätt blir du snabbt varnad om branden oavsett var den uppstår i bostaden. Exempelvis om det börjar brinna i köket och du är i källaren. 

Det här är en stor fördel jämfört med enskilda brandvarnare eftersom det ökar chansen att upptäcka branden i tid, kunna släcka den och framför allt att rädda liv. 

Upptäcker bränder på samma sätt som vanliga brandvarnare

Oavsett hur brandvarnarna är sammankopplade så är de oftast av typen optisk brandvarnare. Optiska brandvarnare är mycket effektiva på att upptäcka så kallade pyrande bränder, vilket är den absolut vanligaste typen av bränder i svenska hem. Optiska brandvarnare ses även som den miljövänliga typen då den inte skapar något radioaktivt avfall som joniska brandvarnare gör. 

Installation och koppling

Installation av seriekopplade brandvarnare i hemmet kräver vanligtvis ingen hjälp av en professionell tekniker eller brandman. Installationen skiljer sig inte nämnvärt från en helt vanlig brandvarnare. Den enda skillnaden är egentligen att koppla upp dem mot Wi-Fi-nätverket för att sedan kunna koppla samman dem. 

Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner noga för att säkerställa att nätverket är korrekt konfigurerat så att brandvarnarna fungerar som de ska. 

Test och underhåll

Som alla brandvarnare så kräver seriekopplade brandvarnare regelbundet underhåll och testning för att säkerställa dess funktion. Rekommendationen från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är att man ska testa alla sina brandvarnare en gång i månaden. I de allra flesta fall handlar det bara om att trycka på brandvarnarens testknapp för att låta larmet gå av. 

Rengöring och batteribyte

Är batterierna utbytbara ska detta göras regelbundet. Du märker vid testningen av brandvarnaren ifall batterierna är ’trötta’ eller så kommer den pipa/varna vid låga batterinivåer. Med vissa system för seriekopplade brandvarnare så medföljer en app där man kan se brandvarnarens och batteriets status. Dock så blir det allt vanligare att brandvarnare har integrerade batterier med lika lång livstid som själva brandvarnaren, vilket är 10 år.  

Som med de allra flesta brandvarnare så rengörs de enkelt genom att torkas av lätt med en trasa. Försök hålla brandvarnarna fria från dam, spindelväv och andra föroreningar för att säkerställa funktionaliteten.  

Uppkopplade till larmcentral är bäst

Vi rekommenderar seriekopplade brandvarnare som är uppkopplade till larmcentral. Förutom fördelarna som vi nämnt ovan får du ytterligare ett skydd – nämligen att larmcentralen ringer brandkåren åt dig! En ovärderlig tjänst om du inte är hemma eller ligger och sover med öronproppar och inte vaknar av att brandvarnarna larmar. 

Verisures seriekopplade brandvarnare har 10 års batteritid. Brandvarnarna testar även sin egen funktionalitet var 10e minut så att både du och larmcentralen kan vara säkra på att de fungerar som de ska när det verkligen gäller. Du kan läsa mer om Verisures brandvarningssystem här.

Sammanfattning och rekommendationer

Seriekopplade brandvarnare är vanligtvis smarta, optiska och kopplas ihop via hemmets Wi-Fi. Larmar en så larmar alla. Desto fler du har, desto snabbare varnas du om en brand. 

Vi på Larmvalet anser att seriekopplade brandvarnare är det bästa valet av brandvarnare för de allra flesta svenska hemmen. Speciellt om de är uppkopplade till larmcentral! Oavsett om du har en villa, ett radhus eller en lägenhet kan seriekopplade brandvarnare rädda ditt liv vid en brand. 

Hur många seriekopplade brandvarnare du bör ha är upp till dig och utformningen på din bostad. Men det är precis som med vanliga brandvarnare rekommenderat att ha en i varje rum i bostaden. MINST en per våningsplan.